Etne Elektrisitetslag Nyvoll, 5590 Etne

Gatelys

EEL har avtale med Etne kommune på drift og vedlikehald på kommunen sine veglys.
Innan 15.10. kvart år skal E-laget ta visuell inspeksjon av alle lyspunkt tilhøyrande Etne kommune.

Mørke lampar skiftes og mindre manglar utbetras. Periodevis skiftes mørke lampar som er
meldt inn av publikum den 15.12. – 31.1. – 10.3.

Ring oss på tlf. 53 77 11 51 eller send oss ein epost til post@etneelagnett.no