Etne Elektrisitetslag Nyvoll, 5590 Etne

Leveringsplikt

  
  I tråd med NVE si forskrift for måling, avrekning og fakturering av 11. mars 1999 nr. 301   § 7 - 1 vil alle kundar som ikkje har valt seg ein kraftleverandør frå og med oppstartsdato, få netteigar si leveringsplikt som "Leveringspliktig kraftleveranse". 

Leveringsplikt – du bør skaffe deg kraftleverandør snarast
   Elektrisitetsleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskaper) og en konkurranseutsett del (kraftleverandørar). Dette inneberer at kundar må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en kraftleverandør.

Inntil du har valt deg kraftleverandør er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrare vilkår enn normalt. Denne leveransen kallast leveringsplikt og er kun meint som en midlertidig ordning. Prisinga av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) de første 6 vekene og skal ikkje overstige områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 6,25 øre/kWh inkl.. mva. Etter de første seks vekene opererer Etne E-lag med  prisen på leveringspliktig leveranse lik:

Leveringspliktig kraftleveranse(0 tom. - 6 veker) = Forbruksvegd spotpris + 2,5 øre/kWh u/mva i påslag
Leveringspliktig kraftleveranse (Fom. 7 veker - ) = Forbruksvegd spotpris + 5 øre/kWh u/mva i påslag

Vi anbefaler deg å besøke Konkurransetilsynet sine kraftsider(klikk her) der du vil kunne samanlikna tilbud fra kraftleverandører som tilbyr kraft i din bustadkommune.

Sjå liste over kraftleverandørar (klikk her) som tilbyr kraftleveringskontrakt i vårt nettområde som du kan benytta når du skal velje kraftleverandør.