Etne Elektrisitetslag Nyvoll, 5590 Etne

Målaravlesing på nett

For å logga seg inn første gangen trenge ein kundenr., målar nr. og dei siste 8 siffer i målepkt. Id. Alt dette står på fakturaen.
  1. Gå inn på www.etneelag.no
  2. Klikk på KundeWeb-Målaravlesing nede på sida under dei 3 bildene. Får då opp innloggingsbilde.
  3. Klikk på opprett Pin kode.
  4. Ta vare på Pin koden og skriv inn kundenr., målepkt. Id. dei siste 8 siffer og skriv inn mail adressa di. Klikk på Logg inn.
  5. Stemmer opplysningane klikk stadfest.
  6. Har du mobil er det lurt å velga målarvarsling og prisvarsling under varsling ved å velge under rullegardina :Mobil telefon. Du vil då bli påminna når neste målaravlesing skal utførast. Klikk stadfest.
  7. Nå kan du velge avlesing oppe til venstre for å legge inn din målarstand. Neste gang det er målaravlesing treng ein berre å huska Kundenr. og Pin kode for å logga seg på. Har du valgt målarvarsling via SMS får du ei påminnelse om dette via SMS og du kan stå ved sikringsskapet og tasta inn målarstanden direkte.