Etne Elektrisitetslag Nyvoll, 5590 Etne

Nettariffar

NETTARIFFEN FRÅ 01.01.2015

H4 for hushald, hytter (sikringar opp til 125A): 
             Energiledd inkl. 1 øre/kWh til Enova                   28,30øre/kWh
                                                      Forbruksavgift                13,65 øre /kWh
                                                       + 25% mva.                    10,49 øre /kWh
                                            = Energiledd med avgifter     52,44 øre /kWh
 
I tillegg kjem fastbeløpet på 2.875,- kr/år inkl.mva.

T4 for mindre næring (sikringar opp til 125A): 
                                Energiledd uten avgifter                      27,30 øre/kWh
                                                       Forbruksavgift                13,65 øre /kWh
                                                        + 25% mva.                    10,24 øre /kWh
                                             = Energiledd med avgifter      51,19 øre /kWh
  
I tillegg kjem fastbeløpet på 3.875,- kr/år inkl.mva og Enova avgift kr. 800,- pr. måle pkt.


T3 blanda tariff. Priser eks. avgifter.

Effektavgifta er middle verdi av dei 3 høgaste målingane (fra 1-15 og 15-31 i kvar mnd.)
•Nettariffen for industri opp til 200 kW er 14,3 øre/kWh. Effektledd: kr.700,-/kW
•Nettariffen for industri fra 200 til 300 kW er 14,3 øre/kWh. Effektledd: kr.625,-/kW
•Nettariffen for industri over 300 kW er 14,3 øre/kWh. Effektledd: kr.550,-/kW

I tillegg kjem fastledd: kr. 6.800,-/ pr. år inkl. Enova avgift kr. 800,- pr. målepkt.

Reaktiv effekt: Tillatt effektfaktor –cos f > 0.9   Uttak 200,- kr/kVAr pr. år

Prisar er eks. mva.

Nettleiga kjem alltid i tillegg til kraftprisen.
Den totale straumrekninga er: kraftpris + nettleiga, inklusive avgifter.