Etne Elektrisitetslag Nyvoll, 5590 Etne

Standardvilkår

Standardvilkår - Ventetariff - Erstatning ved langvarige avbrot - Kraftleverandørar i Etne E-lag sitt nettområde.

Her finner du standard avtaler for levering av kraft, nettleie og tilknyting til distribusjonsnettet. Avtalene er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet.

Avtale for nettleie og vilkår for tilknytning. Last ned her
Tilknytningsvilkår for nye næringskunder Laste ned her.
Nettleie for nye næringskunder Laste ned her.