Etne Elektrisitetslag Nyvoll, 5590 Etne

Ventetariff

I tråd med NVE si forskrift for måling, avrekning og fakturering av 11. mars 1999 nr. 301 § 7 - 1 vil alle nye kundar som ikkje har valt seg ein kraftleverandør frå og med oppstartsdato, få netteigar si leveringsplikt som "Kraftprodukt-ventetariff".

Inntil du har valt deg kraftleverandør er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrare vilkår enn normalt. Denne leveransen kallast leveringsplikt og er kun meint som en midlertidig ordning. Prisinga av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) de første 6 vekene og skal ikkje overstige områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 6,25 øre/kWh inkl.. mva. Etter de første seks vekene opererer Etne Elektrisitetslag med  prisen på leveringspliktig leveranse lik:

Ventetariff (0 tom. 6 veker) = Forbruksvegd spotpris + 3,5 øre/kWh u/ mva.

Ventetariff (Fom. 7 veker ) = Forbruksvegd spotpris + 6 øre/kWh u/ mva.

Sjå liste over kraftleverandørar som tilbyr kraftleveringskontrakt i vårt nettområde som du kan benytta når du skal velje kraftleverandør.